Förändringar på utförande av hjälpmedel

Information om vad som gäller vid önskemål om nya inställningar, anpassningar eller tillbehör vid service och reparation.

Hjälpmedelsanvändare

Vid en service/reparation utförs endast byte och reparation av befintliga tillbehör på ditt hjälpmedel. Om det finns behov av nya inställningar, anpassningar eller tillbehör ska du kontakta din förskrivare som behöver göra en bedömning och därefter skicka in en arbetsorder på det som efterfrågas. Dessa besök bokas av din förskrivare som i de flesta fall även behöver närvara.