Att få ett hjälpmedel förskrivet

Generell information och riktlinjer för hjälpmedel

Hjälpmedelsanvändare

Vad är ett hjälpmedel

Hjälpmedel är en del av vård, behandling, habilitering och rehabilitering. I Region Stockholm förskrivs hjälpmedel enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att patientens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas.
Läs mer om hjälpmedel på 1177.se

 

Hur får man ett hjälpmedel

Är du i behov av hjälpmedel kan du kontakta en förskrivare. Förskrivare är personer inom olika yrken som utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel tillsammans med dig och har rätt att prova ut och förskriva hjälpmedel. Ofta är förskrivaren en arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut eller sjuksköterska. Förskrivaren kan exempelvis arbeta inom primärvårdsrehabiliteringen, i din kommun eller på en vårdcentral. 
Den som förskriver, dvs. beställer hjälpmedlet, har även ansvar för att informera dig om hur det används och träna dig i att använda hjälpmedlet. Förskrivaren skriver även in i din journal vilket hjälpmedel som har valts.

Läs mer om förskrivningsrätten på Hjälpmedelsguiden

Hjälpmedel som förskrivs är lån via Region Stockholm

Ett förskrivet hjälpmedel är ett lånat hjälpmedel och ägs formellt av Region Stockholm eller leverantör som regionen anlitar. Det innebär att hjälpmedlet ska lämnas tillbaka när det inte längre behövs.

Ansvar vid lån av hjälpmedel från Region Stockholm på Hjälpmedelsguiden

Låneförbindelse


Avgifter

I de flesta fall behöver du som brukare inte betala något för ditt hjälpmedel, utan lånar det kostnadsfritt. Ibland måste man dock betala en hjälpmedelsavgift, och vissa tillbehör betalar brukaren själv. Hjälpmedel som inte är ett hälso- och sjukvårdsansvar får brukaren själv köpa. Det kallas egenansvar.

Avgifter för hjälpmedel

 

Hyra och köpa hjälpmedel som privatperson

I vår reception i Hallonbergen finns en butik där du som privatperson kan köpa egenvårdsprodukter och andra hjälpmedel. Vi har även uthyrning av vissa hjälpmedel tex rullstolar, sängryggstöd, duschstolar och mobila lyftar.

För ytterligare information och prisuppgifter kontakta oss på 

08-5788 5200, knappval 2.

Du kan även handla hjälpmedel och egenvårdsprodukter via vår webshop.

Hjälpmedelsbutiken