Specialanpassning

Övergripande information om specialanpassning

Förskrivare

En anvisning om specialanpassad produkt skall alltid föregås av en konsultation med tekniker och konsulent. Finns standardprodukter, som skulle uppfylla brukarens behov, så skall dessa väljas i första hand, även när detta fordrar byte av huvudhjälpmedel.
Vänligen notera att en specialanpassning alltid görs i samråd med anpassningstekniker och som en sista utväg, eftersom en specialanpassning medför att tillverkarens garantier och ansvar för hjälpmedlet inte längre gäller.

Tillvägagångssätt

En anvisning om specialanpassad produkt gör du genom att upprätta en arbetsorder i Beställningsportalen, och i den välja kategorin ”Specialanpassning”.
Hjälpmedlets registreringsnummer, typ av hjälpmedel, syfte samt en specifikation i fritext, där den funktionella riskanalysen ingår, är obligatoriskt för att vi ska behandla ärendet.

Se exempel nedan

Specialanpassning beskrivning

Efter att specialanpassningen är utförd kommer du få en kopia på anpassningsteknikerns tekniska dokumentation.
Kom ihåg att följa upp hur specialanpassningen blev, i förhållande till brukarens behov. Är du nöjd med specialanpassningen, så behöver du inte göra något mer. Bedömer du att ytterligare åtgärder behövs, så är du självklart välkommen att inkomma med en ny konsultation!

Om du inte har tillgång till beställningsportalen så skickas en blankett in via mail, faxas eller post till Supportcenter
Mail: supportcenter.hjs@sodexo.com
Fax: 013 – 27 78 05.
Postadress: Sodexo Hjälpmedelsservice, 174 88 Sundbyberg.