Lämna återbud

Tillvägagångssätt för att lämna återbud till Sodexo hjälpmedelsservice Stockholm

Hjälpmedelsanvändare

Återbud utprovning

Om du önskar lämna återbud för en utprovning på Sodexo kontaktar du i första hand din förskrivare som i sin tur informerar oss.

Om du inte får tag i din förskrivare så går det bra att ringa till receptionen på telefonummer: 08-5788 5200, knappval 2

Återbud bokad tid för service och reparation

Om du önskar lämna återbud för en bokad servicetid ringer du receptionen på telefonnummer: 08-5788 5200, knappval 2