Bedöma behov av hjälpmedel

Information från hjälpmedelsguiden riktad till förskrivare om att bedöma behov och besluta om insatser vid förskrivning av hjälpmedel.

Förskrivare

Varje förskrivning kräver en individuell behovsbedömning, där brukaren själv är delaktig. Det är behovsbedömningen som avgör vilka hjälpmedel han eller hon kan få förskrivet. Även anhöriga/närstående bör om möjligt vara delaktiga i bedömningen när deras stöd är en förutsättning för användning av eller när de själva ska använda ett hjälpmedel, som en personlyft eller transportrullstol.

Identifiera brukarens hälsotillstånd

Att bedöma behov av insatser handlar om att identifiera hälsotillstånd. En förskrivare börjar därför bygga sin bedömning på de behov av stöd som brukaren själv, eller personer i brukarens omgivning, uttalar. Det gäller sedan att ställa de uttalade behoven i relation till såväl andra planerade och/eller genomförda åtgärder som lokala förutsättningar, för att därefter välja alternativ väg till hjälpmedel.

Tre vägar till hjälpmedel

I grunden finns tre vägar att gå för att få tillgång till hjälpmedel:

  • Förskrivning av hjälpmedel genom förskrivningsprocessen.
  • Fritt val av hjälpmedel genom egenvårdsbeslut. 
  • Att brukaren själv köper hjälpmedel efter rådgivning av hälso- och sjukvårdspersonal enligt så kallat egenansvar. 

Det är först när behovsbedömningen är klar som de olika alternativen för att erbjuda hjälpmedel kan bli aktuella.

Bedöma behov av och besluta om insatser - HjälpmedelsguidenBedöma behov av insatser vid förskrivning av hjälpmedel - Hjälpmedelsguiden

Behovstrappor vid bedömning och förskrivning av hjälpmedel -  Hjälpmedelsguiden