Utprovning på Sodexo

Generell information om utprovning på Sodexo Hjälpmedelsservice

Hjälpmedelsanvändare

Att ha tillgång till rätt hjälpmedel som är anpassade efter individuella behov kan göra en enorm skillnad i människors liv genom att öka deras oberoende, självständighet och livskvalitet. Utprovningen av hjälpmedel spelar en avgörande roll för att säkerställa att varje individ får tillgång till de bästa tekniska lösningarna för att möta deras unika behov.

I de fall förskrivaren önskar utprovningshjälp träffas brukaren, förskrivaren, konsulent och eventuellt en tekniker för en konsultation. Förskrivaren skickar då på förhand en konsultationsblankett för det hjälpmedel som ska provas ut. Vid en konsultation ska alltid en förskrivare närvara.

Utprovningen kan ske

  • I utprovningsrum i våra lokaler i Hallonbergen.
  • I enstaka fall i brukarens bostad. 

Om brukaren av medicinska skäl inte kan besöka Sodexo kan hembesök erbjudas. Detta kan vara om man inte kan åka med någon form av transport till oss eller att man inte klarar av att vistas inuti våra lokaler. Vissa hjälpmedel provas alltid ut där de ska användas, exempelvis taklyft och Innowalk.

En del av utprovningen innefattar även utbildning och träning för användaren och dess närstående för att säkerställa korrekt och säker användning av hjälpmedlet i vardagen. Dessutom kan uppföljning göras för att säkerställa att hjälpmedlet fortfarande passar användarens behov och göra nödvändiga justeringar om så behövs.

Bra att veta om en utprovning

Hitta till oss