Telefonrådgivning

Rådgivning över telefon och e-post


Sortimentsrådgivningen - rådgivning via telefon och e-post

Sodexo hjälpmedelsservice hjälpmedelskonsulenter arbetar även med rådgivning per telefon och via mail. Vi svarar på frågor om sortiment, regelverk vid hjälpmedelsförskrivning och verksamhetens rutiner.

Vi har telefontid alla helgfria vardagar mellan 08.00 och 16.30.
Telefonnummer: 08-5788 5200, knappval 1.

Sortimentsspecifika frågor

Du kan även skicka e-post till konsulent som arbetar inom det sortiment som din fråga gäller.

Konsulent som svarar i telefon

Hjälpmedelskonsulenter

Mailadress till alla hjälpmedelskonsulenter samt information om vilket sortiment de arbetar med.