Beställa konsultation

Information om tillvägagångssätt vid beställning av konsultation.

Förskrivare

I de fall förskrivaren önskar utprovningshjälp träffas brukaren, förskrivaren, konsulent och eventuellt en tekniker för en konsultation. Förskrivaren skickar på förhand en konsultationsblankett för det hjälpmedel som ska provas ut. Vid en konsultation ska en förskrivare alltid närvara. 

För att förenkla bokningsförfarandet kommer vi att behöva utförlig information från er förskrivare i konsultationsblanketterna, för att vi ska kunna behandla dem och erbjuda er den bästa servicen. Vi kommer därför även i fortsättningen att begära in kompletterande uppgifter, om så skulle behövas, för att kunna behandla remissen.

Vi har uppdaterat våra blanketter så de bättre ska förmedla den information vi efterfrågar. Har ni våra gamla blanketter sparade, vänligen uppdatera dem till de nya som finns på vår hemsida. För er som använder TakeCare så kommer de blanketterna uppdateras automatisk så fort de är inlagda. Tills det är gjort används de nuvarande blanketterna.

Beställa en konsultation via Take Care

  1. Fyll i en konsultationsblankett för det sortiment som ärendet gäller. Våra konsultationsblanketter hittar du i brukarens journal under Nytt, Blanketter och formulär, Samtliga blanketter och formulär och därefter söka på ”Sodexo”.

  2. Efter att blanketten fyllts i beställs en konsultation genom att klicka på Nytt, Konsultationsärenden, Beställning av konsultation. Välj SodexoHjälpmedelsservice som mottagare. Under Diagnos/fråga kan du ange om ärendet gäller manuell rullstol, elrullstol, gånghjälpmedel etc. Registrera samtycke för att dela informationen.

Beställa en konsultation utan tillgång till Take Care eller när samtycke inte ges

  1. Om din arbetsplats inte är ansluten till Take Care behöver du fylla i en konsultationsblankett och skicka in den via brev eller fax.

  2. Vi ser helst att du fyller i konsultationsblanketten på datorn och därefter skriver ut den. Blanketterna skannas in i journalsystemet och när de skrivs för hand blir de ibland oläsbara.

Konsultationsblanketter

Blanketten postas till:
Sodexo Hjälpmedelsservice
174 88 Sundbyberg

Eller faxas till: 013 – 27 78 05