Information för förskrivare

Information gällande utprovning riktad till dig som är förskrivare

Förskrivare

Inför en utprovning

Det är du som förskrivare som bedömer behov av hjälpmedel inför en utprovning. Du ska på förhand ha skickat in en konsultationsblankett för det hjälpmedel som önskas prova ut. 

Bedöma behov av hjälpmedel

Skicka in en konsultation/beställa utprovning 

Bra att veta inför en utprovning


Under en utprovning 

Under en utprovning får brukaren möjlighet att prova ut hjälpmedel du bedömt att hen har ett behov av. Det är du som förskrivare som är ansvarig för det hjälpmedel som ska provas ut och hjälpmedelskonsulent och anpassningstekniker är behjäpliga och har en rådgivande roll i syfte att hitta ett hjälpmedel som passar brukarens behov, önskemål och förutsättningar. 

Efter en utprovning

Efter en utprovning handlägger konsulenten ärendet vidare tillsammans med förskrivare och brukaren kommer att få sitt hjälpmedel levererat till hemmet, om inget annat anges. I vissa fall bokar man in en ett besök för avprovning, detta tillfälle är till för att ställa in och se till att hjälpmedlet uppfyller brukarens behov och önskemål innan utleverans.

Efter hjälpmedelsleverans fortsätter kontakten gällande hjälpmedelsanvändandet tillsammans med ansvarig förskrivare. Efter avprovningen har brukaren möjlighet att ta med sitt hjälpmedel, eller att vi hjälper till att ställa stolen för leverans. Detta förutsatt att inga ytterligare anpassningar behöver utföras. 

Roller och ansvar i utprovningsrummet

  • Förskrivare bedömer behov och kan gärna ge förslag på åtgärd.
  • Konsulent ger förslag på åtgärd och utprovning av hjälpmedel/tillbehör.
  • Tekniker har kunskap om hur olika hjälpmedel kan anpassas.
  • Förskrivare bedömer om åtgärden uppfyller behoven.
  • Beställningsunderlag tillhandahålls av konsulent vid behov.
  • Förskrivning och beställning görs av förskrivaren.
  • Konsulent och tekniker ansvarar för att jobbet blir gjort på ett fackmannamässigt sätt.
  • Förskrivare ansvarar för genomgång, inträning och uppföljning. 

Konsulenter har en rådgivande funktion!