Information för hjälpmedelsanvändare

Information om utprovning som riktar sig till dig som är användare av hjälpmedlet.

Hjälpmedelsanvändare

Inför en utprovning

Det är din förskrivare som bedömer om det finns behov av utprovning på Sodexo hjälpmedelsservice. Det är endast förskrivare som bokar besök för utprovning av hjälpmedel hos oss. Om du behöver ett hjälpmedel, vänligen kontakta din förskrivare.

OBS: Om du har ett besök bokat hos oss, glöm inte att ta med egen sele om förflyttning utförs med hjälp av lyft.

Under en utprovning 

Under en utprovning får du möjlighet att prova ut hjälpmedel som din förskrivare bedömt att du har ett behov av. Det är din förskrivare som är ansvarig för det hjälpmedel som ska provas ut och hjälpmedelskonsulent och anpassningstekniker är behjäpliga och har en rådgivande roll i syfte att hitta ett hjälpmedel som passar dina behov, önskemål och förutsättningar. 

Efter en utprovning 

Efter en utprovning handlägger konsulenten ärendet vidare tillsammans med förskrivare och brukaren kommer att få sitt hjälpmedel levererat till hemmet, om inget annat anges. I vissa fall bokar man in en ett besök för avprovning, detta tillfälle är till för att ställa in och se till att hjälpmedlet uppfyller brukarens behov och önskemål innan utleverans.

Efter hjälpmedelsleverans fortsätter kontakten gällande hjälpmedelsanvändandet tillsammans med ansvarig förskrivare. Efter avprovningen har brukaren möjlighet att ta med sitt hjälpmedel, eller att vi hjälper till att ställa stolen för leverans. Detta förutsatt att inga ytterligare anpassningar behöver utföras. 

Läs mer om hur du får ett hjälpmedel

Bra att veta inför en utprovning

Rundvandring i Sodexos lokaler