Asylsökande

Information om hur man beställer hjälpmedel till asylsökande

Förskrivare

När en brukare som sökt asyl behöver beställa hjälpmedel och har ett LMA-kort med ett LMA-nummer från Migrationsverket (enligt Lagen om mottagande av asylsökande 2008:344), är det viktigt att följa särskilda riktlinjer för korrekt hantering.

Vid beställning

  • I kommentarfältet vid beställningen ska det alltid tydligt anges att det rör sig om en asylsökande.
  • Brukarens LMA-nummer och födelseår måste inkluderas, då regelverket skiljer sig mellan barn och vuxna.

Ytterligare information

För mer detaljerad information och riktlinjer kring hjälpmedelsbeställningar för asylsökande

Avsnittet om asylsökande på Hjälpmedelsguiden