Beställningsblanketter

Beställningsblanketter för reservdelar eller beställning för förskrivare som inte har tillgång till beställningsportalen.

Förskrivare

Blanketterna mailas, faxas eller postas till Supportcenter
Mail: supportcenter.hjs@sodexo.com
Fax: 013 – 27 78 05.
Postadress: Sodexo Hjälpmedelsservice, 174 88 Sundbyberg.

Observera! Om personnummer anges i beställningen måste den faxas eller postas till oss.