Hjälpmedel till utländska medborgare

Utländsk medborgare på besök i Sverige bosatt i annat EU/EES land

Beställning

Läggs i beställningsportalen.

Vid beställning av hjälpmedel måste förskrivaren bifoga kopia på ID-handling eller pass samt kopia på EU-kort (fram- och baksida). Försäkringskassan, Gotland bekostar hjälpmedlen. 


Kopian på ID-handling eller pass samt kopia på EU-kort (fram- och baksida) skickas per post till:

Sodexo AB
Att: Supportcenter
Bruttovägen 9
175 43 Järfälla

 

Utländsk medborgare bosatt utanför EU/EES land

Utländsk medborgare som kommer från andra länder än EU/EES och konventionsländer betalar själv hela vårdkostnaden samt hjälpmedel

Läs mer om hjälpmedel till personer från andra länder på hjälpmedelsguiden