Kvotflyktingar och personer utan tillstånd

Kvotflyktingar

Beställning

Läggs i beställningsportalen.

Vid registrering av förskrivning till kvotflykting i Beställningsportalen:

  1. Välj Reservnummertyp: Asylsökande
  2. I rutan för LMA-nummer skriver du: KVOT
  3. I rutan Giltigt tom fyller du i ett datum ett år framåt i tiden.
  4. Spara och välj aktuell åtgärd. 

 

Läs mer på vårdgivarguiden:  Vård till kvotflyktingar

Personer utan tillstånd:

Beställning

  1. Vid förskrivning av hjälpmedel tas först kontakt med Asylenheten på Hälso-och sjukvårdsförvaltningen (HSF) för ett godkännande. Kontaktuppgifter: hsf@regionstockholm.se, växelnr: 08-123 132 00
  2. Därefter görs en förskrivning via pappersblanketten Beställning hyreshjälpmedel och tillbehör.
    Ange kontaktperson från Asylenheten, HSF och märk blanketten ”papperslös”. Sänd in underlag via post. Av sekretesskäl ska blanketten inte skickas med e-post eller fax. 

Skicka till:
Sodexo AB
Att: Supportcenter
Bruttovägen 9
175 43 Järfälla

 

Läs mer på Hjälpmedelsguiden: Hjälpmedel till personer från andra länder