Kombikakod

Informtion om kombikakoder

Förskrivare

Kombikakoden är en sifferkod som verifierar att vårdgivaren som du arbetar hos är en regionsfinansierad vårdgivare. Den kallas ibland också arbetsplatskod.

Vid behov av kombikakod ska förskrivare, i första hand, kontakta sin enhetschef/verksamhetschef. Om enheten inte har någon kombikakod kan de kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på telefonnummer: 08- 123 132 00.