Hyra/köpa hjälpmedel som privatperson

Information till privatpersoner som vill hyra eller köpa hjälpmedel


Hos oss på Sodexo Hjälpmedelsservice Stockholm kan du som privatperson hyra eller köpa hjälpmedel. Detta kan vara om du har ett kortvarigt behov av hjälpmedel eller om du behöver ett hjälpmedel som inte är förskrivningsbart. 

Hyra hjälpmedel
Hjälpmedelsanvändare
Köpa hjälpmedel
Hjälpmedelsanvändare