Skyddad identitet

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid konsultation, beställning och leverans av hjälpmedel för personer med skyddad identitet.


Nedan finner du generell information om tillvägagång sätt och vad som kan vara bra att tänka på vid beställning konsultation, hjälpmedel, arbetsorder och vid leverans av hjälpmedel för personer med skyddade personuppgifter. 

Skicka konsultationsblankett

Det är förskrivarens ansvar att sätta säkerhetsnivån på konsultationer med Skyddad ID. Om personuppgifterna är dolda i TakeCare och patienten ger sitt samtycke för att dela journalen, kan en konsultation skickas in via TakeCare som vanligt. Vid inkomst i TakeCare hanteras ärendet vidare med journalföring i systemet.

Vid särskilda säkerhetsbehov eller om förskrivaren inte använder TakeCare bör en konsultationsblankett postas eller faxas in i pappersform med respektive reservnummer. Om konsultationsblanketten inkommer i pappersform med reservnummer fortsätter hanteringen av ärendet i pappersformat.

Beställa hjälpmedel och arbetsorder

När en person har tilldelats skyddade personuppgifter (Skyddad ID) kommer namn, adressuppgift och telefonnummer inte att framgå i Beställningsportalen. Därför är det viktigt att förskrivaren kompletterar beställningen med egna eller alternativa kontaktuppgifter för att hjälpmedelsverksamheten ska kunna hantera beställningen.

Beställningsportalen ska användas för beställning av hjälpmedel och arbetsorder. Undantag från att använda Beställningsportalen görs endast om det finns särskilda skäl enligt förskrivarens bedömning. I dessa fall ska beställningen eller arbetsordern skickas via post till Sodexo Hjälpmedelsservice. Patientens kodnummer ska ersätta personnummer och andra personuppgifter i pappersblanketten för beställning/hyra av hjälpmedel och arbetsorder.

Leverans

Vid beställning av hjälpmedel är det viktigt att ange kontaktuppgifter och adress till förskrivande enhet för att underlätta leveransen.