Lokalt hjälpmedelsförråd

Information om beställning av hjälpmedel till lokalt hjälpmedelsförråd.


För att underlätta vårdkedjan och säkerställa vård första tiden i hemmet kan Sodexo bevilja ett lokalt hjälpmedelsförråd för de artiklar utöver det som beställs till bashjälpmedelsförråd.

Produkter

Hjälpmedlen i det lokala förrådet ägs av Sodexo och är endast för personbunden förskrivning till patient. Verksamheten har ansvar för att tillhandahålla de utprovningsexemplar som behövs. Sortiment beviljas utifrån beställningsfrekvens och inriktningen på verksamheten. Om verksamheten förändras eller om behovet av lokalt hjälpmedelsförråd upphör ska Sodexo kontaktas.

Sodexo kan komma att ändra sortiment under överenskommelsen gång.

Lagerhållning och Inventering

Verksamheten ansvarar för lagerhållning och inventering av de hjälpmedel som finns i det lokala hjälpmedelsförrådet.

När ett hjälpmedel tas ut från ett lokalt hjälpmedelsförråd, skall hjälpmedlet omedelbart förskrivas via Beställningsportalen.

Det är först då Regionen börjar att betala hyra för hjälpmedlet och vi kan ta bort det från det lokala lagersaldot. 
OBS! Kom ihåg att kryssa i ”ny till lokalt hjälpmedelsförråd” i förskrivningen om påfyllnad av likvärdigt hjälpmedel ska levereras.

En inventeringslista kommer att skickas två gånger per år (i februari och augusti), där ni ska fylla i de hjälpmedel som lagerförs i det lokala hjälpmedelsförrådet och listan returneras till oss för avstämning.

Vid saldodifferens åtar sig verksamheten att utreda orsaken. I de fall då hjälpmedel saknas vid inventering av lokalt hjälpmedelsförråd kommer ersättning att krävas.

Hjälpmedel som inte har blivit förskrivna inom 3 månader skall återlämnas och tas bort från listan då vi i de fallen inte anser att behovet kvarstår.

Kontaktperson

Ansökande verksamhet ska tillhandahålla en ansvarig person vars uppgifter är

  • att vara en kontakt mellan sin verksamhet och Sodexo.
  • att utbilda sina kollegor det lokala hjälpmedelsförrådet ska hanteras
  • att genomföra inventering och redovisa inventeringen.
  • att informera Sodexo vid eventuellt byte av kontaktperson.

Överenskommelse

När ett lokalt hjälpmedelsförråd har godkänts skickas en överenskommelse till ansökande enhetschef för påskrift via e-post.

Ansöka om hjälpmedel till lokalt hjälpmedelsförråd

Tryck här för att komma till ansökningsformuläret