Scooterdirekt

Information och tillvägagångssätt vid förskrivning av elrullstol utan utprovning på Sodexo

Förskrivare

För enklare elrullstolsärenden har en erfaren förskrivare möjlighet att genomföra förskrivningen själv utan utprovning, förutsatt att det gäller elscootrar i det ordinarie sortimentet (1:a handsval) samt Eloflex F. Kontakt med en hjälpmedelskonsulent inom sortimentet krävs alltid innan förskrivningen.

Process vid Scooterdirekt

  1. Kartlägg brukarens behov. Rekommendationen är att detta görs i samråd med en läkare.
    Stödmaterial inför förskrivning av elrullstol 

  2. Skicka in konsultationsblankett som ni finner på vår hemsida eller under fliken ”konsultationsblanketter” i TakeCare. Viktig information, såsom mått och eventuella tillbehör, bör inkluderas i blanketten. Ärendet behandlas som övriga konsultationer, och förskrivaren mailas om vilken konsulent som kommer att handha ärendet.
    Konsultationsblankett för elrullstol via Scooterdirekt

  3. Förskrivaren ansvarar för att brukaren kan använda och hantera den förskrivna elrullstolen samt att hjälpmedlet uppnått avsedd funktion och nytta. Körträning ska ske tillsammans med förskrivare och förskrivare ansvarar för mindre justeringar. 

  4. Uppföljning och utvärdering ingår i förskrivaransvaret. Ta gärna hjälp av Sodexos stödmaterial eller annat material som är skapade inom er verksamhet.  
    Stöd vid uppföljning av förskriven elrullstol