Korttidsförskrivning

Finns det ett tillfälligt behov av hjälpmedel kan du göra en korttidsförskrivning. Här får du mer information om vad som gäller för avgifter, beställning, leverans/hämtning och återlämning .

Förskrivare

Korttidsförskrivning är en förskrivningsform med samma ansvar som övriga förskrivningar. Den huvudsakliga skillnaden är att korttidsförskrivning är förenad med en avgift och används vid tillfälliga behov av hjälpmedel, med en maximal period på 6 månader. Om behovet kvarstår efter 6 månader görs en vanlig förskrivning. Exempel på sådana tillfälliga behov inkluderar funktionsnedsättningar efter frakturer eller operationer.

Beställa hjälpmedel

Beställning av hjälpmedel vid korttidsförskrivning genomförs i Beställningsportalen. Avgiften gäller endast för personer utan varaktiga funktionshinder och med tillfälligt behov av specifika hjälpmedel. Detta anges vid beställning i Beställningsportalen genom att klicka i rutan "korttidsförskrivning" innan du slutför beställningen. 

Leverans och avgifter

Hjälpmedel levereras i mån av tillgång. Vid brist på ett specifikt hjälpmedel kan en likvärdig artikel erbjudas för att säkerställa tillhandahållande.

Brukaren bekostar själv transport av hjälpmedel vid korttidsförskrivning.

Avgifter vid korttidsförskrivning