Hyra hjälpmedel

När behovet av hjälpmedel är kortvarigt går det att hyra vissa hjälpmedel som privatperson via Sodexo hjälpmedelsservice Stockholm i mån av tillgång.

Hjälpmedelsanvändare

Hyra hjälpmedel

Om du önskar hyra ett hjälpmedel, kontakta receptionen på
08-5788 5200, knappval 2.

Observera att du i vissa fall kan få ett hjälpmedel korttidsförskrivet vilket medför lägre kostnad för användaren. Kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut för en bedömning om du är berättigad korttidsförskrivning. 

Korttidsförskrivning

Hjälpmedel som går att hyra

Kostnaden är per månad och inklusive moms. Minsta hyresperioden är 1 månad.

Läs mer om vilka hjälpmedel som går att hyra här